payrolltechniek.com

Privacybeleid

payrolltechniek.com is een website van Nationaal Bespaarcentrum (NBC). NBC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@nationaalbespaarcentrum.nl.

Wie is NBC?

NBC is de besloten vennootschap Nationaal Bespaarcentrum, kantoorhoudende te (7324 AE) Apeldoorn aan Boogschutterstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08196184.

NBC is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door NBC de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt NBC jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor NBC persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens NBC voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door NBC worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

NBC heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt middels je surfgedrag.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij NBC over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij NBC. Je kunt verzoeken dat NBC je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om NBC te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van NBC of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van NBC te verkrijgen. NBC zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat NBC je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door NBC

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@nationaalbespaarcentrum.nl. NBC zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat NBC een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien NBC je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door jou gewenste diensten n.a.v. de door jou verleende opdracht

Het kan zijn dat NBC verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt NBC ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van NBC worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van NBC worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop NBC je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@nationaalbespaarcentrum.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop NBC jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@nationaalbespaarcentrum.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.